ރައީސް ޔާމީނާއި މެދު ޖަލުގައި ކަންތައް ކުރަނީ ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް، ދެން ކެތެއް ނުވާނެ: އަދުރޭ

ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާ މެދު ޖަލުގައި ކަންތައް ކުރަމުން ގެންދަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ރައީސް ޔާމީން ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރިޕޯޓް

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: މާލޭ މޭޔަރުކަމަށް ކާކު؟

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކައިރިވަމުން އަންނައިރު، ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށްވުރެ ފޯރިގަދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއެވެ. މިމަހުގެ 31ގައި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އޮންނަ އިރު، ކެމްޕޭން ދަނީ ފޯރިގަދަކޮ...

ދީން

ކުޑަކުދިންނަށް ރަހުމުނުކުރާ މީހުންނަކީ އިންސާނުންގެ ސިފައިތިބި ނުބައި މަޙްލޫޤުން: ހުތުބާ

ކުޑަކުދިންނަށް ރަހުމުނުކުރާ މީހުންނަކީ އިންސާނުންގެ ސިފައިގައި ތިބި ނުބައި މަޙްލޫޤުން ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ހުތުބާގައި ބުނީ، ކުޑަކުދީންނަށް ރަހުމުނުކުރާ މީހުންނަކީ، އެބައެއްގެ ހިތްތަކުގައި ރަޙުމާއި ކުލުނުވެރިކަން ނ...

ލައިފް ސްޓައިލް

ތިބާގެ މާމަގެ ބަނޑުގައި އޮވެވުނުކަން ދެނަހުރީމުތަ؟

މަންމައާއި ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާއި، މަންމަގެ އެކިއެކި އަމަލުތަކުން ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅަށް ކުރާ އެދެވޭ އަދި ނޭދެވޭ އަސަރުގެ ވާހަކަ އެންމެނަށްވެސް އެނގެއެވެ. މަންމަކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިދާހުރި ރަގަޅު ކާނާއިން ދަރިފުޅުގެ ސިއްޙަތު...

ކުޅިވަރު

"ހއ" އަދި "ހދ" ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރަށް

ފެނަކަ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި އެފްއާރްސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2019/2020، ހއ އަދި ހދ ޒޯންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހދ ނޮޅިވަރަންފަރުން ހޯދައިފިއެވެ. ނޮޅިވަރަންފަރުން މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ހއ މު...

ވިޔަފާރި
މުނިފޫހިފިލުވުން

ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް "ޗަޕާކް" އަށް 23 ކްރޯޑް ރުޕީސް

ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް "ޗަޕާކް"އަށް 23 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޑަކްޝަން ޗަޕާކު އިންޑިޔާގެ ސިނަމާތަކުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދައްކަން ފެށިއިރު، ޗަޕާކް ވެފައިމިވަނީ މިހާރު އެންމެ އަޑު ހަރުކޮށް އިންޑިއާގަ...