އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ އޮއްބާލަން ރިޕޯޓުތަކެއް ނެރުނަސް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ: ޝައިހް އިލްޔާސް

އިސްލާމްދީނާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ނެރުނު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކްގެ (އެމްޑީއެން) މައްސަލަ އޮއްބާލަން ރިޕޯޓުތަކެއް ނެރުނަސް ރައްޔިތުން އޮޅުވާ ނުލެވޭނެ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓް

އަބުރު ކަތިލެވުނު އިސް ގާޒީ ހައިލަމްއަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލައިވްކޮށް ޝަރީއަތް ހިންގި ފަނޑިޔާރު!

ވައިބަރ އޮޅިއަކަށް ދޫވެގެންދިޔަ ތަސްވީރަކާހުރެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެނީ ހައިލަމްއަކީ މިވީތަނަށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީން ލައިވްކޮށްގެން ޝަރީޢަތެއް ހިންގި ފަނ...

ދީން

ޖިންސު އޮޅުވާލުން: ފެޝަނެއް ނޫން، ބޮޑު ލައުނަތެއް!

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވެވޭނީ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރާ މުސްލިމަކަށް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވައިދުތައް ހަދަންވާނީ އިސްލާމްދީނާއި، އެދީނުގެ އެންމެހާ ކަންކަމަށް...

ލައިފް ސްޓައިލް

"ކުރަފި ޗެލެންޖު"، އަޖުމަ ބަލާލައިފިންތަ؟

މީސްމީޑިޔާގައި ދުވަސްކޮޅުކޮޅުން ފާޑުފާޑުގެ ޗެލެންޖުތައް ވައިރަލްވެއެވެ. އެގޮތުން "އެގް ޗެލެންޖް"، "ޗީޒް ޗެލެންޖް" ފަދަ ޗެލެންޖުތައް ފާހަގަކުރެއެވެ. އަނެއްކާވެސް މީސްމީޑިއާގައި މިވަނީ މުޅިން އައު ޗެލެންޖެއް ވައިރަލްވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ ޗެލެން...

ކުޅިވަރު

ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޕޯޗުގަލް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ހެޓްރިކާއެކު ލިތުއޭނިއާ އަތުން 6-0 އިން އެ ޓީމު ހޯދީ ބޮޑު މޮޅާއެކު އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމާއި ގާތަަށް ޖެހިލައިފި...

ވިޔަފާރި

މާލޭގައިހުރި ކެމިކަލް ގުދަންތައް ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގައި ގުދަންކޮށްފައިހުރި ކެމިކަލްތައް ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުން

އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ވިޝްކާ"

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުން 2017 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ވިޝްކާ" ހޮވިއްޖެއެވެ.