ރިޕޯޓް
0

އިންޑިއާގެ އެހީގައި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތް، ބޭރުގެ ދަރަންޏަކަށް ނުވާނެ!

މި އެހީ ފޯރުކޮށްދެވެނީ މާލޭގައި ހުންނަ އެސް.ބީ.އައި މެދުވެރިކޮށް ކަމުން މިއީ ބޭރުގެ ދަރަންޏެއް ގޮތުގައި ހިމެނިގެން ނުދާނެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ އެސް.ބީ.އައި އަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ފޯރުކޮށްދީފަ.

ލައިފް ސްޓައިލް
ކުޅިވަރު
0

ހުޅުމާލެ މިނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ޖިމް މާޝަލް އާރޓްސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ދޫކޮށްފި

މި އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހުޅުމާލެ މިނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ޖިމް ދޫކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި އެ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ޖިމް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގައެވެ.

ވިޔަފާރި
0

އެސްޓީއޯގެ އީ ސްޓޯރުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އިނާމް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އެސްޓީއޯއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެސްޓީއޯގެ އީ ސްޓޯރުން 500 ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުން