އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 120 މިލިއަން ރުޕީސްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ރާވާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

ރިޕޯޓް

މިންސް ޑެލީ: ޖީބަށް ލުއި، ރަހަވެސް ރަނގަޅު

ރަމަޟާން މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރު ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާއު ކިޔުމާއި އެކު އަހަންނާއި އަހަރެންގެ އެކުވެރިއެއް މާލޭ އިތުމަތީ ފަރާތުގައި އޮންނަ ކާނިވަލަށް ދިޔައީ އެތަނުގެ މިންސް ޑެލީއިން ރޯދަވީއްލުމަށެވެ.

ދީން
ލައިފް ސްޓައިލް

ގިނައިން ދެބަސްވެ އަރާރުންވާނީ ހަގީގީ ލޯބިވެރިން

ގިނަ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ލޯބިން އުޅޭ ދެމަފިރިން ނުވަތަ ދެބައިވެރިންނަކީވެސް އެންމެ އުފަލުގައި އޮމާން ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންގެންދާ ދެމީހުންކަމަށް ނުވެދާނެއެވެ. ކޮންމެ ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށްވެސް ތަފާތު އެކި ކަހަލަގެ އިމްތިހާނުތައް ކުރިމ...

ކުޅިވަރު
ވިޔަފާރި

މާލޭގައި ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު 46 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

މާލޭގައި އިސްކުރު ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ނުވަ އަހަރު ތެރޭގައި 46 ޕަސެންޓް އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުން