އެމްއާރްއެމް އުފެއްދުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އުފައްދާ ސިޔާސީ ޕާޓީ، މޯލްޑިވްސް ރީފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް) އުފައްދަން މިއަދު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ރިޕޯޓް

އާއިލީ ހަމަނުޖެހުންތައް، ކުޑަކުދިން މަގުމައްޗަށް ގިނަވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލު!

ކުޑަކުދިން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ވާހަކައަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ކުޑަކުދިން ކުށުގެ ވެށްޓަށް ލޯހުޅުވި، އެވެށީގައި އުޅެބޮޑުވަމުން އަންނައިރު އެކުދިންގެ އުޅުމާއި، އަމަލުތައް ހުންނާނީ ވަރަށްވެސް ގޯސްކޮށެވެ. މާރާމާރީއާ...

ދީން

އިސްކުރަންވީ ބުރުސޫރައެއް ނޫނެވެ. އިސްކުރަންވީ ރިވެތި އަހުލާޤެވެ.

ރީތި އެއްޗެއްސައް ހިތްކިޔުމަކީ އިންސާނީ ތަބީޢަތެވެ. ނަމަވެސް ރީތި ކޮންމެ އެއްޗަކީ ރަނގަޅު ނުވަތަ އޭގެން މަންފާއެއް ކުރާ އެއްޗަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ކިތަންމެ ރީތި ސިފައެއްގައިވެސް ވިހައެއް އޮވެދާނެކަން ޤަބޫލު ކުރަންވާނެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް

ފަތަން ދިއުމަށްފަހު އިސްތަށިގަނޑު ދޮންނަން ޖެހޭތަ؟

މިއީ ޤަވާއިދުން ފަތަންދާ މީހުން ވަރަށް ގިނައިން ކޮށް އުޅޭ ސުވާލެކެވެ. ފެނުގައި ކްލޮރިންގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކެމިކަލްތައްވެސް ހިމެނިގެންވާކަން އެންމެންނަށްވެސް އެނގެއެވެ. ފަތަންދާއިރު ބޮލުގައި އަޅާ މާސްކުންވެސް ޕޫލް ފެނުން އިސްތަށިގަނޑު މުޅިން އެއްކ...

ކުޅިވަރު

ނޭޕާލް އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮޅުވެ ރާއްޖެ ސެމީ އަށް

މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 އިން 24 ގެ ނިޔަލަށް ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތުމަންޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް އެ ގައުމު ބަލިކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު ރާއްޖޭން...

ވިޔަފާރި

ރާއްޖެއަށް އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުން

ބޫޓާންގެ ލަވަކިޔުންތެރިން ކިޔާފައިވާ "ޗާލޭ މަގެ ދޫންޏާ"ގެ ކަވަރ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން

ބޫޓާންގެ ޒުވާން ތިން ލަވަކިޔުންތެރިން ކިޔައިފައިވާ ދިވެހި ލަވަ ""ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ، ޗާލޭ މަގެ ދޫންޏާ"ގެ ކަވަރ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ.