ރިޕޯޓް
0

ދެވަނަ އަހަރުގެ ނަތީޖާ ކޮވިޑް ޓެސްޓުން!

ނަތީޖާގެ ކާމިޔާބުކަމާއި ނޫންކަން ކަނޑައަޅަން ތިބީ ރައްޔިތުންނެވެ. ދެން ސަރުކާރުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ބޮޑު އިމްތިހާނަކީ ތިން ވަނަ އަހަރެވެ. ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކާއެކު އިގުތިސޯދު ފުން އަނދަވަޅުން ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ބިޔަ ބޮޑު ހަރަކާތަކަށްވާނެއެވެ....

ލައިފް ސްޓައިލް
0

އިންޑިއާގައި "ވަޓްސްއަޕް ޕޭ" ތައާރަފްކޮށްފި

ޔުނިފައިޑް ޕޭމަންޓްސް އިންޓަފޭސް (ޔޫޕީއައި) ގެ އެހީގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ހިދުމަތް ޓެސްޓްކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރު 2 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1 މިލިއަން މީހުންނަށް މި ހިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވެއެވެ. ހު...

ކުޅިވަރު
ވިޔަފާރި
0

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް އިމްރާން އިންތިހާބުކޮށްފި

5،577،217 ހިއްސާ ތަމްސީލުކޮށްފައިވާ މި ޖަލްސާގައި އިމްރާން އިންތިޙާބުކުރެވުނީ 78 ޕަސެންޓު ވޯޓުންނެވެ. މުހައްމަދު އިމްރާންއަކީ ކުރިންވެސް އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަގާމް ފުރުއްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މި މަގާމަށް ދެން ވާދަކުރީ މ.ޝެހެނާޒްމަންޒިލ...

މުނިފޫހިފިލުވުން