3 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިގެމަގުން ބަންގުލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއައި 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ރިޕޯޓް

މަހިބަދޫ: ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގެ މައި ހަބަކަށް ވުމުގެ އަމާޒުގައި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނައިރު، އދ. މަހިބަދޫ އަކީ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރީގައި ރާއްޖޭގެ މައިހަބަށް ވުމުގެ އުންމީދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރަށެކެވެ.

ދީން

މުސްލިމުން ހެދުން އަޅަން ޖެހޭނީ ރަސޫލާ އެންގެވި ގޮތަށް، ނަޝީދު އެންގެވި ގޮތަކަށް ނޫން: ޑރ. އިޔާޒް

މުސްލިމުން ހެދުން އަޅަން ޖެހޭނީ ކީރިތި ރަސުލާ މުހައްމަދުއް ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެންގެވި ގޮތަށް ކަމަށާއި އެއީ މުހައްމަދު ނަޝީދު އަންގަވާ ގޮތަކަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒ...

ލައިފް ސްޓައިލް

އުފަލަކީ ލޯބިވާ ކޮއްކޮއެއް ހުރުން!

އާއިލީ ގުޅުމަކީ ވަރަށްވެސް މަތިވެތި ގުޅުމެކެވެ. އާއިލާއެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ އާއިލާގެ މެމްބަރުން ގުޅިގެން އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ އުޅުމެވެ. އެއީ ދުޅަހެޔޮ އާއިލާއެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ސިފަވެސް މެއެވެ.

ކުޅިވަރު

ބަށި ބޯޅައަށް ދީފައިވާ ޤައުމީ ހައިސިއްޔަތު އުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޒަމާނުއްސުރެ ކުޅެމުން އަންނަ ބަށި ބޯޅައަށް ދީފައިވާ ގައުމީ ހައިސިއްޔަތު އުވާލަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ވިޔަފާރި
މުނިފޫހިފިލުވުން