ރިޕޯޓް
0

ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ލިޔެފަ ދިނުމުން އެ ރައުޔެއް ކިޔާލަދޭ ފަނޑިޔާރުންވެސް ތިއްބަވާ!

ހުކުމް އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި، 2 ފަނޑިޔާރުންގެ ރައުޔު އެއް ގޮތެވެ. އެއީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް ނެތްކަމަށް ނެރުއްވި ރައުޔެވެ. ދެ ފަނޑިޔާރުންވެސް އެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ނިންމުމަށް ވާސިލްވި...

ލައިފް ސްޓައިލް
ކުޅިވަރު
ވިޔަފާރި
0

މިދިޔަ އަހަރު ރިކަވަރީ ލޯނުތަކުގެ އިތުރުން އެސްޑީއެފްސީއިން 420 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ތައާރަފްކުރި އިގްތިސާދީ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރު އިތުރު 300 ފަރާތަކަށް 420 މިލިއަން ރުފިޔާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރެޝަން (އެސްޑީއެފ...

މުނިފޫހިފިލުވުން
0

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ހޮސްޓް ލެރީ ކިންގް މަރުވެއްޖެ

ކިންގް ވަނީ ރޭޑީއޯ އަދި ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް ހޮސްޓް ކުރުމުގައި 60 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިންވެސް، ސީއެންއެން އިން ގެނެސްދިން "ލެރީ ކިންގް ލައިވް" އަކީ އޭނާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޝޯ އެވެ.