ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް
0

ކޮވިޑް-19: ޖީއޭއެމްގެ ތައުރީފު ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެފަރާތުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރިޕޯޓް
1

މާފުށީގެ ހާދިސާ، ފަތުރުވެރިކަމަށް އެޅިގެންދާނެ ބޮޑު ހުރަހެއް؟

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކަންތަަކުގެ ތެރޭގައި ކ.މާފުށީގައި ފަތުރުވެރިއަކާއި، މާފުށީ ޕޮލިސްޓޭޝަންގެ ބައެއް ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެންދިޔަ މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރ...

ހަބަރު
0

ވީޗެޓް ބޭންކޮށްފިނަމަ ޓެންސެންޓަށްވުރެ ގެއްލުން ބޮޑުވާނީ އެޕަލްއަށް

ވީޗެޓް ބޭނުންކުރާ އެއް ބިލިއަން މީހުން ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެމެރިކާގެ މާކެޓަކީ އެންމެ ދެ އިންސައްތައެވެ. ޗައިނާ މާކެޓަކީ އެޕަލްއަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 44 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މާކެޓެކެވެ.