ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް

ކޮވިޑް-19: ޖީއޭއެމްގެ ތައުރީފު ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެފަރާތުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް

މާފުށީގެ ހާދިސާ، ފަތުރުވެރިކަމަށް އެޅިގެންދާނެ ބޮޑު ހުރަހެއް؟

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކަންތަަކުގެ ތެރޭގައި ކ.މާފުށީގައި ފަތުރުވެރިއަކާއި، މާފުށީ ޕޮލިސްޓޭޝަންގެ ބައެއް ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެންދިޔަ މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރ...

އިތުރު ލިޔުން
ހަބަރު

އޭޑީކޭއިން އޮން އޮންލައިން ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

މިހާރު ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އޮންލައިންކޮށް ހިދުމަތްދޭ ފްލޫ ކްލިނިކެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން