ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް
0

ކޮވިޑް-19: ޖީއޭއެމްގެ ތައުރީފު ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެފަރާތުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރިޕޯޓް
1

މާފުށީގެ ހާދިސާ، ފަތުރުވެރިކަމަށް އެޅިގެންދާނެ ބޮޑު ހުރަހެއް؟

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކަންތަަކުގެ ތެރޭގައި ކ.މާފުށީގައި ފަތުރުވެރިއަކާއި، މާފުށީ ޕޮލިސްޓޭޝަންގެ ބައެއް ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެންދިޔަ މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރ...

ހަބަރު
0

އެމްޓީސީސީއިން ވިއްކާ ސުޒުކީ އަދި ޔަންމާ އިންޖީނުގެ އަގު "މާބޮޑަށްވެސް އަގުހެޔޮވެއްޖެ"

މިއީ ސަރުކާރުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން، ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނު އަދި ޔަންމާ އިންބޯޑު އިންޖީނުތަކުގެ އަގުތަކަށް ހެޔޮބަދަލެއް އައުމާއި ގުޅިގެން ފެށު ކެމްޕެއިނެއް ކަމަށް އެމްޓީސީއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.