ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް

ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާއިން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެލްނެސް ރިސޯޓު ތަރައްޤީ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި އާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތައާރަފު ކުރަމުން ގެންދާ، ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެލްނަސް ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް

ދިވެހިން ގޮސް ގެސްޓްހައުސްތައް ފުރާލައިފި، އެންމެ ބާރުބޮޑީ މާފުށީ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް

ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް އެކި މުނާސަބާތަކާއި ގުޅިގެން އެކި އެކި މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކޮށްލާ ހިތް އުފާކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އީދު ކަހަލަ ބޮޑު މުނާސަބާއެއްގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އަތޮޅުތެރޭގެ ކޮންމެވެސް މަންޒިލަކަށް ދާނެއެވެ. އަތ...

އިތުރު ލިޔުން
ހަބަރު

ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަނުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާނެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން