ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް

ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ކެމްޕޭނެއް

ޗައިނާގެ ބޮޑު ތިން ސިޓީ ކަމަށްވާ ބެއިޖިން އާއި ގުއަންޒޯ އަދި ޝަންހާއީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަނުން އައުޓްޑޯ ކެމްޕޭނެެއްް ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް

ސައީދުގެ އެމްޑީ ކަމުގައި ފެނަކައަށް އަހަރެއް، ތަފާތު ދައްކައިފި!

އިވޭ އަޑަކީ ކަރަންޓު ކެނޑިގެން ތުއްތު ކުދިން ނުނިދޭތީ ރޯ އަޑެވެ. ކުއްލި ކުއްލިއަށް ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރިކް ސާމާނު ހަލާކުވެގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރާ އަޑެވެ. މިހުރިހާ ކަމަކާއި ހުރެ ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މޭސްތިރިޔާ ފެނަކަ ކ...

އިތުރު ލިޔުން
ހަބަރު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނިން ހަކަތައާއި ފެން އުފެއްދުމަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން ބޮޑު އެހީއެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނިން ހަކަތައާއި ފެން އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢެއްް ހިންގުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އޭޖެންސީ (އައިރީނާ) މެދުވެރިކޮށް އަބޫދާބީ ފަންޑު ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.ޑީ.އެފް.ޑީ) އިން 14 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 216 މިލި...

އިތުރު ލިޔުން