ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުން ބައެއް ކުޑަކޮށްދެނީ

އައިމިނަތު ޔުމްނާ
ސްޓެލްކޯ ސްޓެލްކޯ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ފަރުދުންގެ މާލީ ހާލަތަށް އަންނާނެ ހީނަރުކަމަށް ބަލައި، ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުން ބައެއް ކުޑަކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، އޭޕްރިލް އަދި މޭ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 40 ޕަސަންޓު، އަދި ފެން ބިލުން 30 ޕަސަންޓު ސަބްސިޑައިޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަންކަން ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މިއަދު ތައާރަފްކުރި 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު