މުނިފޫހިފިލުވުން
ބޮލީވުޑް

ސާހޯގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޕްރަބާ ލީޑުރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު، ސާހޯގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހޮލީވުޑް

ޓީން ޗޮއިސް އެވޯޑްސް: ހަތަރު އެވޯޑާއެކު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އާއި "ރިވަޑޭލް" ވިދާލައިފި

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޓީން ޗޮއިސް އެވޯޑް ހަފްލާގައި މާވެލްގެ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އާއި ޓީވީ ސީރީޒް "ރިވަޑޭލް" އިން ހަތަރު އެވޯޑް އުފުލާލައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓީވީ ސިލްސިލާ

ނައިޓް ކިންގަކީ ހަމަ ބްރޭން ތަ؟

އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް ރޭމަންޑް ރިޗާޑް މާޓިން ލިޔުނު ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޗްބީއޯ އިން އުފެއްދި، މަޝްހޫރު ސީރީސް ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ގެ އެންމެ ފަހު ސީޒަން ނެރެން ގާތްގަނޑަކަށް ދެމަސް ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ޓްރެއިލ...

ވާހަކަ

ޕަބްޖީއިން ދިމާވި މަންޖެ: ބިޓެއްނޫން. ބޮޓެއްް!

އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އޮފީސް ނިންމައިފައި ގެއަށް އައިސް ގަދަޔަށް ފެންވަރާލައިގެން އަހަރެން ޖައްސާލީ އެނދުގައި އަރާމުކޮށްލާށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޮފީހުން އައިސް ނިދާލުމުގެ ކުރިން ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމްގެ ފީޑުގައި ދަތުރުކޮށްލުމާއި...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން