މުނިފޫހިފިލުވުން
ބޮލީވުޑް
0

ނަތާޝާއާ އެންގޭޖްވިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ވަރުން ދޮގުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ، ވަރުން ދަވަން، އޭނާގެ ދުވަސްވީ ލޯބިވެރިޔާ ނަޝާތާ ދަލާލްއާ އެންގޭޖްކޮށްފައިވާކަމަށް، މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް ވަރުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ހޮލީވުޑް
ޓީވީ ސިލްސިލާ
0

ނައިޓް ކިންގަކީ ހަމަ ބްރޭން ތަ؟

އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް ރޭމަންޑް ރިޗާޑް މާޓިން ލިޔުނު ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޗްބީއޯ އިން އުފެއްދި، މަޝްހޫރު ސީރީސް ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ގެ އެންމެ ފަހު ސީޒަން ނެރެން ގާތްގަނޑަކަށް ދެމަސް ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ޓްރެއިލ...

ވާހަކަ
8

ޕަބްޖީއިން ދިމާވި މަންޖެ: ބިޓެއްނޫން. ބޮޓެއްް!

އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އޮފީސް ނިންމައިފައި ގެއަށް އައިސް ގަދަޔަށް ފެންވަރާލައިގެން އަހަރެން ޖައްސާލީ އެނދުގައި އަރާމުކޮށްލާށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޮފީހުން އައިސް ނިދާލުމުގެ ކުރިން ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމްގެ ފީޑުގައި ދަތުރުކޮށްލުމާއި...

އެހެނިހެން
0

ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއިން ސްރީލަންކާގެ ފަންނާނުންނާއިއެކު އަލްބަމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ސްރީލަންކާގެ އެންމެ މަޝްޙޫރު ހިޕްހޮޕް ޕްރޮޑިއުސަރ އިރާޖް ވީރަރަތުނޭ އާއި ބައްދަލުކޮށް، ދިވެހި ރެޕް އާޓިސްޓުންނާއި ލަންކާގެ ރެޕް އާޓިސްޓުންގެ މަސައްކަތް އެކުގައި ހިމެނޭ އަލްބަމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ އެއްބަސް ވެވިފައި