މުނިފޫހިފިލުވުން
ބޮލީވުޑް

ނަތާޝާއާ އެންގޭޖްވިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ވަރުން ދޮގުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ، ވަރުން ދަވަން، އޭނާގެ ދުވަސްވީ ލޯބިވެރިޔާ ނަޝާތާ ދަލާލްއާ އެންގޭޖްކޮށްފައިވާކަމަށް، މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް ވަރުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހޮލީވުޑް

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމުގެ މަސައްކަތައް 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ރިހާނާ ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު ޕޮޕް ލަވަކިއުންއުތެރިޔާ ރޮބީން ރިހާނާ ފެންޓީ ވަނީ އޭނާގެ ކްލާރާ ލައޮނަލް ފައުންޑޭޝަނުން 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓީވީ ސިލްސިލާ

ނައިޓް ކިންގަކީ ހަމަ ބްރޭން ތަ؟

އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް ރޭމަންޑް ރިޗާޑް މާޓިން ލިޔުނު ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޗްބީއޯ އިން އުފެއްދި، މަޝްހޫރު ސީރީސް ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ގެ އެންމެ ފަހު ސީޒަން ނެރެން ގާތްގަނޑަކަށް ދެމަސް ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ޓްރެއިލ...

ވާހަކަ

ޕަބްޖީއިން ދިމާވި މަންޖެ: ބިޓެއްނޫން. ބޮޓެއްް!

އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އޮފީސް ނިންމައިފައި ގެއަށް އައިސް ގަދަޔަށް ފެންވަރާލައިގެން އަހަރެން ޖައްސާލީ އެނދުގައި އަރާމުކޮށްލާށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޮފީހުން އައިސް ނިދާލުމުގެ ކުރިން ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމްގެ ފީޑުގައި ދަތުރުކޮށްލުމާއި...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

ޔޫއްޕެގެ 'ހެހެސް' ތަފާތު ފިލްމަކަށް ވާނެބާ!

ބޮޑު ކާސްޓަކާއި އެކު، ޝައި ޕްރޮޑަކަޝަން އަދި ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ 'ހެހެސް' ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން