މުނިފޫހިފިލުވުން
ބޮލީވުޑް

ސާހޯގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޕްރަބާ ލީޑުރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު، ސާހޯގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހޮލީވުޑް

"އެވެޓާ"ގެ ރެކޯޑް, "އެވެންޖާސް: އެންޑްގޭމް" މުގުރާލައިފި

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމުގައި ކުރީން އޮތް "އެވެޓާ" ގެ ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" މުގުރާލައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓީވީ ސިލްސިލާ

ނައިޓް ކިންގަކީ ހަމަ ބްރޭން ތަ؟

އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް ރޭމަންޑް ރިޗާޑް މާޓިން ލިޔުނު ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޗްބީއޯ އިން އުފެއްދި، މަޝްހޫރު ސީރީސް ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ގެ އެންމެ ފަހު ސީޒަން ނެރެން ގާތްގަނޑަކަށް ދެމަސް ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ޓްރެއިލ...

ވާހަކަ

ޕަބްޖީއިން ދިމާވި މަންޖެ: ބިޓެއްނޫން. ބޮޓެއްް!

އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އޮފީސް ނިންމައިފައި ގެއަށް އައިސް ގަދަޔަށް ފެންވަރާލައިގެން އަހަރެން ޖައްސާލީ އެނދުގައި އަރާމުކޮށްލާށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޮފީހުން އައިސް ނިދާލުމުގެ ކުރިން ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމްގެ ފީޑުގައި ދަތުރުކޮށްލުމާއި...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން