މުނިފޫހިފިލުވުން
ބޮލީވުޑް

ސާހޯގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޕްރަބާ ލީޑުރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު، ސާހޯގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހޮލީވުޑް

އެޕަލްގެ ސީރީޒް "ޝަންތަރަމް" ގެ ލީޑް ރޯލަށް ޗާލީ ހަނަމް

މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެޕަލްގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސްގެ ތެރެއިން މިހާރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ސީރީޒް "ޝަންތަރަމް" ގެ ލީޑް ރޯލަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަގްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން އެކްޓަރު ޗާލީ ހަނަމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓީވީ ސިލްސިލާ

ނައިޓް ކިންގަކީ ހަމަ ބްރޭން ތަ؟

އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް ރޭމަންޑް ރިޗާޑް މާޓިން ލިޔުނު ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޗްބީއޯ އިން އުފެއްދި، މަޝްހޫރު ސީރީސް ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ގެ އެންމެ ފަހު ސީޒަން ނެރެން ގާތްގަނޑަކަށް ދެމަސް ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ޓްރެއިލ...

ވާހަކަ

ޕަބްޖީއިން ދިމާވި މަންޖެ: ބިޓެއްނޫން. ބޮޓެއްް!

އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އޮފީސް ނިންމައިފައި ގެއަށް އައިސް ގަދަޔަށް ފެންވަރާލައިގެން އަހަރެން ޖައްސާލީ އެނދުގައި އަރާމުކޮށްލާށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޮފީހުން އައިސް ނިދާލުމުގެ ކުރިން ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމްގެ ފީޑުގައި ދަތުރުކޮށްލުމާއި...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

މިފަހަރުވެސް ލަވަފޮށީގެ އެއްވަނައިގައި މާޓު!

ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސްގެ ލަވަކިއުންތެރިޔާ މުޙައްމަދު މާހިދު، އެއްމެން ދަންނަ ނަމުން ނަމަ މާޓު އޮތީ މިއަހަރުވެސް ލަވަފޮށީގެ އެންމެ މަޤްބޫލު އާޓިސްޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން