މުނިފޫހިފިލުވުން
ބޮލީވުޑް

އަނުޝްކާ ބޮލީވުޑާއި ދުރަށް

ބޮލީވުޑުގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާ ބޮލީވުޑާއި ދުރަށް ދާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހޮލީވުޑް

ރިއާނާގެ ފެޝަން ލައިން މި މަހުގެ 22 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިފާ ހޮލީވުޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިިއާނާގެ ފެޝަން ލައިން މި މަހުގެ 22 ގައި ނެރެން ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓީވީ ސިލްސިލާ

ނައިޓް ކިންގަކީ ހަމަ ބްރޭން ތަ؟

އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް ރޭމަންޑް ރިޗާޑް މާޓިން ލިޔުނު ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޗްބީއޯ އިން އުފެއްދި، މަޝްހޫރު ސީރީސް ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ގެ އެންމެ ފަހު ސީޒަން ނެރެން ގާތްގަނޑަކަށް ދެމަސް ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ޓްރެއިލ...

ވާހަކަ

ޕަބްޖީއިން ދިމާވި މަންޖެ: ބިޓެއްނޫން. ބޮޓެއްް!

އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އޮފީސް ނިންމައިފައި ގެއަށް އައިސް ގަދަޔަށް ފެންވަރާލައިގެން އަހަރެން ޖައްސާލީ އެނދުގައި އަރާމުކޮށްލާށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޮފީހުން އައިސް ނިދާލުމުގެ ކުރިން ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމްގެ ފީޑުގައި ދަތުރުކޮށްލުމާއި...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

ޕެޓިޝަން ހުށައެޅިމީހުން މޮޅުނަމަ އަމިއްލަ ހިޓް ޝޯވްއެއް ލިޔޭ!: ޖީއޯޓީ ލިޔުންތެރިން

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފައިވާ ފިކްޝަނަލް ޝޯވް އެއްކަމަށްވާ ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ފަހު ސީޒަން (ސީޒަން 8) ލިޔެފައި އޮތް ގޮތް ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުނުގޮސްގެން ބައި މިލިއަނެއްހާ މީހުން ވަނީ އަލުން މި ސީޒަން މިލިޔުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅައިފަ...

އިތުރު ލިޔުން