ދީން
ހަބަރު

ޝައިހް އަބްދުއްރަހީމް މަކާރިޘީ ރާއްޖޭގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ

ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ދަ ލެގަސީ" އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމެރިކާގެ އައިރިސް ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އައްޝައިޚް އަބްދުއްރަހީމް މަކާރިޘީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް
ހުކުރު ހުތުބާ
ނަސޭހަތް

މީހުން މޮޔަކޮށްލާ ސިހުރުގެ އަލާމާތްތަކާއި، އޭގެ ފަރުވާ

ސިޙްރުލް ޖުނޫން ނުވަތަ މޮޔަކުރުވާ ސިޙުރަކީ މީހާގެ ހޭބުއްދި ފިލުވާލާ، މީހާ މޮޔަ މީހަކަށް ހަދާލާ ސިހުރެވެ. ސިހުރުލް ޖުނޫން ޖެހުމުން އެމީހެއްގެ ހަމަބުއްދި ފިލާގޮސް މޮޔަ އެއްޗިހި ކިޔާ، އެހެން މީހުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ދެތިން މީހަކުވެގެން މެނުވީ އެފަދަ މ...

އިތުރު ލިޔުން