ދީން
ހަބަރު

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކެނދިކުޅުދޫގައި އިމާރާތްކުރި މިސްކިތެއް ރައީސް ޞާލިހް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ތަރައްގީކުރި މިސްކިތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. މަސްޖިދުއް ރަހުމަތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވި އެ މިސްކިތަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ބިންގާ އެޅި މިސްކިތެކެވެ. އެ މިސްކިތުގެ ބިންގާ...

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް

ޖިންސު އޮޅުވާލުމުގެ ނުބައިކަން ހަމަ ނޭނގެނީ ހެއްޔެވެ؟

ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޤައުމެކޭ މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ބުނެލީ ފަހުރުވެރިކަމާއި އެކު މޭގައި އަތް ޖަހާލަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނީ އޮއެވަރާއި އެކު ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފެނުން އެތައް ކަމެއް މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ހާ...

އިތުރު ލިޔުން
ހުކުރު ހުތުބާ

ފާހިޝް އަމަލުތައް ކޮށް، އެ ވާހަކަ އެހެން މީހުންގެ ގާތު ދައްކާ މީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވި އަޒާބު: ހުތުބާ

ހުތުރުކަން ބޮޑު ފާހިޝް އަމަލުތަކަށް އަރައިގަނެ، އެއީ އޭނާއަށް ކުރެވުނު މާ މޮޅު ކަމެއް ކަމަށް ހަދައިގެން، އެވާގަކަ ރައްޓެހިންގެ ގާތުގައި ދައްކައި އެ ފަދަ ވާހަކަތައް ޢާއްމު ކުރުމަކީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ވޭންދެނިވި އަޒާބު ހުންނާނެ ކަމެއް ކަމުގައި މިއަދުގެ...

އިތުރު ލިޔުން
ނަސޭހަތް

މާ ގަދައަށް ހުނުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް: ހަދީޘް

ހުނުމަކީ އިންސާނުންގެ ތަބީއަތުގައިވެސް ލައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އުފާވެރިކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދު އެކަމެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް މީހުން ހީ އުޅޭއިރު އަނެއްބައި މީހުން މީހަކު މަޖާ އެއްޗެއް ކިޔުމުންވެސް ހީ އުޅެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ތާކުންތާކުން ނުޖ...

އިތުރު ލިޔުން