ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން

އަންހެނުން މޭކަޕް ކުރަނީ ފިރިހެނުންނަށް ދެއްކެންތަ؟

އެކި ގޮތްގޮތަށް މޭކަޕް ކުރުމަކީ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ވާދަވެރި ރޫހެއްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމެކެވެ. އެކަކަށް ވުރެ އަނެކަކު ރީތިކޮށް މޭކަޕް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މީހުން

ކޮކާކޯލާއިން ކުރެވިދާނެ ތަފާތު ބޭނުންތައް

ކޮކާކޯލާ ނުވަތަ ކޯކްއަކީ އެތައް ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބުއިމެކެވެ. އަދި ފިނިކޮށް ހުއްޓާ ބުއިމުން އަރުތެރެއަށް އެ ގެނަސްދޭ ފިނިކަމާއި ހިތަށް އެ ލިބޭ ހަމަޖެހުމަކީ ދުލުން ބަޔާންކުރަން ދަތި ފުރިހަމަ އިހުސާސްއެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތު

އެއިރުވެސް މިހާރުވެސް "ގަރުދިޔަ" ވަރެއް ނެތް

އަހަރެމެން ދިވެހިންނަކީ އިހު ޒަމާނުގައި އެހާ ފެންވަރުގައި، ފުދިގެން ދިރިއުޅުނު ބައެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ކައި އުޅުނީވެސް ވަރަށް ތަދު ގޮތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ކެއުންތައް ކައްކާލާފައި ހުންނައިރު ދުވާ މީރު ވަހުން އިސާހިތަކު ބަނޑުހައިވެ ކުޅުދިޔާ ވާނެއެވެ....

އިތުރު ލިޔުން
ފެޝަން

މިފަހަރު ވައިރަލްވީ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ މޫނު މައްޗަށް ޗީޒް ފޮއްޗެއް އެެއްލާ ޗެލެންޖެއް

މީސް މީޑިއާގައި މި ފަހަކަށް އައިސް މިވަނީ ޗެލެންޖުތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 10 ޔިއަރ ޗެލެންޖަކާއި، އެގް ޗެލެންޖަކާއި، މި ނޫންވެސް އެތައް ޗެލެންޖެއް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓްރެވަލް

ގެލެކްސީ އެސް 10 އާއި ގެލެކްސީ ފޯލްޑް ދައްކާލައިފި

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 10 ގެ ފޯނުތަކާއި ގެލެކްސީ ފޯލްޑް ފޯނު ދުނިޔެއަށް ދައްކާލައިފިއެވެ. ގެލެކްސީ އެސް 10 ގެ 4 ފޯނެއް މިފަހަރު ނުކުންނާނެއެވެ. އެއީ ގެލެކްސީ އެސް 10، ގެލެކްސީ އެސް 10 ޕްލަސް އަދި ގެލެކްސީ އެސް 10 5ޖީ އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ

ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ ބައެއް ކާނާ

ގިނަ ފަހަރު ކެވޭ އެއްޗަކުން ހަށިގަނޑަށް ވަނީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯ ހިތަކަށް ނާރައެވެ. އަނގަޔަށް މީރު ވުމުން ކާލެވެނީއެވެ. ކެވޭ ކާނާ އަކުންވެސް ކެންސަރަށް މަގުފަހިވެދާނެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން