ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ
0

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޭޕްރިލް 10 އެއްގައި

އޭޕްރިލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހުގެ ގޮތުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިިފިއެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ
މޫސުން
0

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެދެފި

މި ދުވަސްވަރަކީ މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން، ކަނޑުތައްގަދަވެ، ކޮޅިގަނޑުގައި 45 މޭލަށް (39 ނޮޓްސްއަށް) ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރެއެވެ.

ސިއްހަތް
0

ގދ. ތިނަދޫއިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގދ.ތިނަދޫ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ފަރާތެކެވެ. އޭނާގެ ފަރާތުން ކޮވިޑަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން ހެދި ޓެސްޓު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެެފައެވެ.

ސަރުކާރު
0

ނޫސް ކޮންފަރެންސް ތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ބްރޯޑްކޮމް އިން ގޮވާލައިފި

ދައުލަތާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ބާއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމ...

އަދުލުއިންސާފު
މަޖިލިސް