ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ

ސާދަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސާދަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މާލެއިން ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި މެދު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި، ބްލެއިކްމެއިން ކުރުމާއި، ރޭޕްކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މިރޭ 18:30 ގައި 3...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި 93،000 މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭ

މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާންމުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީން އާންމުކުރި ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން، އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި 93،000 އަށް ވުރެ ގިނަ...

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ

މޫސުން ގޯސްވެ ހަ އަތޮޅަށް ރީނދޫ އެލަރޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ 6 އަތޮޅަކަށް ރީނދޫ އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރީނދޫ އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ ބ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ. އަތޮޅާ ހަމައަށެވެ. މެޓުން ބުނީ އެ އަތޮޅުތަކަށް މިއަދު 16:30 އިން ފެށިގެން 19:30 އާ ހަމައަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވ...

އިތުރު ލިޔުން
މޫސުން

އައްޑޫ ސިޓީ އާއި 416 ކިލޯމީޓަރު ދުރަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ އާއި 416 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ކަނޑު އަޑިއަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. އެ ބިންހެލުން އައިސްފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 07:21 ގައެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓުން ވިދާޅުވީ ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ 5.3...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް

ހިމަބިހީގެ އިތުރު ޑޯޒް ދޭނެ ތަންތަނާއި ގަޑިތައް އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ދަށުން ތުއްތު ކުދިންނަށް ހިމަބިހި ވެކްސިންގެ އިތުުރު ޑޯޒް ދޭނެ ތަންތަނާއި ގަޑިތައް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސަރުކާރު

ހިލޭ 5،000 ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރަނީ

އަތޮޅު ތެރޭ ރަށްރަށުގައި ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައި ހިލޭ 5000 މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި...

އިތުރު ލިޔުން
އަދުލުއިންސާފު

ލައިލާގެ ކުރީގެ ބޮޑީގާޑަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑީގާޑު އަޙްމަދު ފައްތާޙަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މަޖިލިސް

ދިރާގުން މަކަރާއި ހީލަތްހަދާ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމެޓީއަށް!

ދިރާގުން މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައި އޮޅުވައިލާ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ޢާންމުވެފައިވާތީ ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓު އޯންޑް އެންޓްޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމެޓީއަށް އެމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަން ރައްޔ...

އިތުރު ލިޔުން