ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑު ސަހަރައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ޢަލީ ޔާމީން

ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑު ސަހަރައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވަނީ މިއަދު 10:00 ޖަހާކަންހާއިރުއެވެ.

ހުޅުމާލެއަށް ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަން ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު