ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުން ގެނބުނު ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ

ޢަލީ ޔާމީން
ފޮޓޯ: ޒީބާ ލައިފް

ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުން ގެނބުނު ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު 70 އަހަރުގެ އޮސްޓްރޭލިއާ ފިރިހެނަކު ގެނބިގެން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދުގެ 12:58 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެއި އިރުވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު