ސަންގްރިލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓުގެ ފަރަށް މަސް ދޯންޏެއް އުރިއްޖެ

ޢަލީ ޔާމީން

ސަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓުގެ ފަރަށް މަސް ދޯންޏެއް އަރައިފިއެވެ.

ފަރަށް އެރީ މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެކެވެ. އެ ދޯނި ފަރަށް އަރާފައިވަނީ 3:30 ހާއިރުއެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަން ކަށަވަރުވެފައެއް ނުވެއެވެ. މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ.....

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު