އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ފަސްމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޢަލީ ޔާމީން
މީގެ ކުރިން އެކްސިޑެންޓްވެފައިވާ ޕިކަޕެއް: ފޮޓޯ- ސަން މީގެ ކުރިން އެކްސިޑެންޓްވެފައިވާ ޕިކަޕެއް: ފޮޓޯ- ސަން

އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މީހުން އަރުވައިގެން ދިޔަ ޕިކަޕެއް ފުރޮޅާލައިގެންނެވެ،

މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުންނަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ، ދުއްވާފައިދަނިކޮށް، ޕިކަޕުގެ ޓައިރު ފަޅާއިގެން ގޮސްގެންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު