ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުދު އެލަރޓް ނެރެފި

ޢަލީ ޔާމީން
ފޮޓޯ: ވީނިއުސް ފޮޓޯ: ވީނިއުސް

އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުދު އެލާޓު ނެރެފިއެވެ.

ހުދު އެލާޓު ނެރެފައި ވަނީ ގއ.އަތޮޅާއި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ދެމެދުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު 15:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓުން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ޤުޤުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވެފައި ވިލާގަނޑުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ވެސް މެޓު އޮފީހުން ލަފާކުރެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު