ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ

މަސައްކަތް ތެރިންގެ އުއްމީދުތަކުގައި ކުލަ ޖައްސަން ޖެހިފައި

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަކީ ދިވެހީން އެމަސައްކަތަކެއްގެ މައްޗަށް ފަހިރުވެރިވުން ހައްގުވާ މަސައްކަތް ތަކެކެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިން މިހާރު މިވަނީ ތަހުޒީބުވެ ކުރިއަރާ ގޮސްފައެވެ. ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު މަސްވެރިން ތިބީ އަތް ނުފޯރާފަށުގ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ

ވެރިން ވީމާ ތަހުގީގު ނުކުރެވެނީތޯ

މިއީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އުފެދިފައިވާ ޖަވާބު ނުލިބިވާ ސުވާލެކެވެ. ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ގުޅިފައިވި އިއްތިހާދުން ނިކުންނެވި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އާއި ވާދަކޮށް ރައީސް ޔާމީން ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތި ވެފައިވަނީ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް

ހުވަނދުން ފުވައްމުލައް އެއްވަސް ކޮށްފި!

ފަތްޕިލާވެލީގެ ބޭސްވެރިކަމަކީ ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ބޭސްވެރިކަމެކެވެ.

ވިޔަފާރި

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ދިވެހި ކާބަފައިންގެ ދިރިއުޅުމަކީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިންގާ އެޅިދިޔަ ދިރިއުޅުމެއްކަން ދިވެހިތާރީހުން ފެންނަން އޮތުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް އެކަމަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވާނޭ ކަމެކެވެ. ގަދަވަޔާ، ބޯކެރިއާ އަދި ދިން އަތްވަކަށް ނުބަލ...