ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ

ސުނާމީ ކާރިސާ: ދަރިފުޅު ގެއްލުނީ ލޯކުރިމަތީ!

2004 ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު 26 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ހުރިހާ ދިވެހީންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފާއްދާލި ކަޅު ދުވަހެކެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ ބިރުވެރި އަދި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ކަމުގައިވާ ސުނާމީ ކާރިސާ ދިވެހީންނާއި ކުރިމަތިވި ދުވަހެ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މޫތައް ކުރިލައިގެން ދިޔައީ ކޮން ވެރިކަމެއްގައި؟

ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގޮންޖެހުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ މިދެންނެވި ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ސަބަބަކީ މިދެންނެވި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ދީން އައްޑަނަ އަކަށް ނަންގަވައިގެން އެކި ގޮތްގ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ވިޔަފާރި

އެކުވެރި ކުންފުނިތަކުން މޯލްޑިވް ގޭހުގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު ދެއްކީ ނަމޫނާއެއް!

މިއަދަކީ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. އެކުންފުންޏަށް އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މޫނަށް ހިނިތުންވުން ގެނުވި ދުވަހެކެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ މި ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. "ކޭކު" ފެޅުމުގެ...

އިތުރު ލިޔުން