ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ

މަސްތުވާތަކެތި:: އެތަކެއް ކުށެއްގެ މުގޫ

މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ މީހާއާއި، އެތަކެތި އުފުލާދޭ މީހާއަށް ﷲ ވަނީ ލައުނަތް ލައްވާފައެވެ. މާތްﷲ މަސްތުވާތަކެތި ހަރާމް ކުރައްވާފައިވަނީ މަތިވެރި ހިކުމަތަކަށްޓަކައެވ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ
ސިއްހަތް

ކްލަމީޑިއާ: ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް

ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ބަލިތަކަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކެކެވެ. އެގޮތުން ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަޒީއާއިން ޖެހޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން އިމިއުނޯ ޑެފިސިއެންސީ ވައިރަސް (އެޗްއައިވީ) ހިމެނެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ވިޔަފާރި

ލައިވް ބާބަކިއު އާއެކު ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއްގަ ރޯދަ ވީއްލުމަށް "ހުޅުމާލެ ފުޑް ބީޗް ކެފޭ"

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ "ފުޑް ބީޗް ކެފޭ" ގެ ތަފާތު ފެންނަން ފެށި ދެނެވެ. ކިއު ފަހަތުގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރިއިރު ފެންނަމުން ދިޔައީ ލައިވް ބާބަކިއު ޖައްސާފަ ހުރި މަންޒަރެވެ. ހިންދިރުވާލުމަށްފަހު އަވަސްވެގަތީމެވެ. ކުރިޔަށްވުރެ ބޮޑަށް ކާ ހިތ...

އިތުރު ލިޔުން