ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ

ދިވެހި ދަރީންނޭވެ! ވިސްނާލާށެވެ.

މިބިމަށް ނިސްބަތްވާ ދިވެހި އަޚާ ނުވަތަ އުޚުތާއެވެ. ތިބާގެ ކިބައިގައި މި ޤައުމަށް ހުރީކޮން އިޙްސާސެއްހެއްޔެވެ.؟ އަހަރެންނަކީވެސް ތިބާފަދަ ފަޚުރުވެރި ދިވެއްސަކީމެވެ. އަހަންނަށް ފެންނަ މަންޒަރު މުޅިން ތަފާތެވެ. ޤައުމީ ލަވަޔާއި، ޤައުމީ ވާހަކަތަށް އަދި ޤަ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ

ރައީސް ޞާލިހާއި 6 އަހަރާއި ހުރި ގުޅުން!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަ ވަނަ ރައީސް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު އެމަނިކު ފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އ.ދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ހަވަނަޔަށް ތަޤްރީރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އިއްތިފާގެއް ކަމުގައި ވެސ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ޝަކުވާތައް ބަންޑުންކޮށްލައިފި

އެގޮތުން މިފަހަކުންވެސް އެއް ބޭހެއް ނުލިބި ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ހަފްތާއަށް ވުރެއް ގިނަ ދުވަސްވެގެން ދިޔަކަން އެކުދިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ވިޔަފާރި

އެކުވެރި ކުންފުނިތަކުން މޯލްޑިވް ގޭހުގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު ދެއްކީ ނަމޫނާއެއް!

މިއަދަކީ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. އެކުންފުންޏަށް އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މޫނަށް ހިނިތުންވުން ގެނުވި ދުވަހެކެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ މި ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. "ކޭކު" ފެޅުމުގެ...

އިތުރު ލިޔުން