ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ

އާއިލީ ހަމަނުޖެހުންތައް، ކުޑަކުދިން މަގުމައްޗަށް ގިނަވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލު!

ކުޑަކުދިން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ވާހަކައަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ކުޑަކުދިން ކުށުގެ ވެށްޓަށް ލޯހުޅުވި، އެވެށީގައި އުޅެބޮޑުވަމުން އަންނައިރު އެކުދިންގެ އުޅުމާއި، އަމަލުތައް ހުންނާނީ ވަރަށްވެސް ގޯސްކޮށެވެ. މާރާމާރީއާ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 11 އަހަރު: ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ކުރެވޭ ދިގު ދަތުރު

މިއަދު މި ފާހަގަކުރެވެނީ ދިވެހިން މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ކުރި ދަތުރުގައި ޤާނޫނީ ކުލަ ޖެހި ތަސްދީޤުކުރެވުނު ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 11 އަހަރު ފެރޭ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. އާދެ! 2008 އޮގަސްޓް 07 ވަނަ ދުވަހަކީ މި ރާއްޖޭގައި އޭގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން އައި...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ޝަކުވާތައް ބަންޑުންކޮށްލައިފި

އެގޮތުން މިފަހަކުންވެސް އެއް ބޭހެއް ނުލިބި ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ހަފްތާއަށް ވުރެއް ގިނަ ދުވަސްވެގެން ދިޔަކަން އެކުދިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ވިޔަފާރި

ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް: ބަދަލުތަކާއި އެކު ކާމިޔާބީގެ ދަތުރުގައި ކުރިއަށް!

ގްރޭޓާރ މާލޭ އިންޑަސްްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް އަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެކުންފުނީގެ ބޭނުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ކުރީ ނަހަމަ ގޮތުގައި އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށެވެ. ސިޔާސީ "ޓޫލެއް"ގެ ގޮތުގައި ކުންފުނި ބޭނުން ކުރަން...

އިތުރު ލިޔުން