ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ
0

ދިވެހިންގެ ބޭންކް، ދިވެހިންގެ މަޖުބޫރީ ހާލަތުގެ ފައިދާ ނަގަނީ!

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަމިއްލަ ފައިދާ އިތުރު ކުރުމުގެ އުސޫލު ނިންމައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭނީ ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ތިބި މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާ އަދާ ކޮށްގެންނެވެ. މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީއަށް...

ސިޔާސީ
0

ރިޕޯޓް ނެރެން ފުރުސަތު ލިބި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން

މިއަދު ޒިޔަތަކީ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ބޭފުޅެކެވެ. ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުން މިނިވަންކަން އޮތް މިންވަރާއިމެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ.

ސިއްހަތް
0

އާ ފިޔަވަޅު ކަމަކުނުދިޔަ، އެކަމަކު ވިސްނާލާ!

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް މާލޭގައި ފެންނަމުންދާއިރު އިތުރުވަމުންދާއިރު އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެންމެ ފަހުން އެޅި ފިޔަވަޅާމެދު އާންމުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ރޭގަނޑު 8:00 ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00އާ ހަމައަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އަމިއް...

ވިޔަފާރި
0

ކޮޗިން - ކުޅުދުއްފުށި ފެރީ: އުތުރަށް އިގްތިސޯދީ ބާރުވެރިކަން

މި ފެރީގެ ސަަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ހަލާކުވެގެންދާނެ ކަމަށް ބަޔަކު ބުނި ކަމުގައި ވިޔަަސް ހަމަ ބުއްދިން ވިސްނާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މިއީ އުތުރުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ބާރުވެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ. ހަމަ ގައ...