ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ
0

ތިމަރަފުށީގެ ހަރުކަށި ފިކުރު މައްސަލަ: އެންމެންނަށް އެނގޭ ބޮޑު ސިއްރެއް!؟

މިއަދު ޙަބަރުތަކުގެ ހެޑްލައިންތަކުން މުޅިންވެސް ފެންނަނީ ތ. ތިމަރަފުށީގައި ބަޔަކު ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ވާހަކަތަކެވެ.

ސިޔާސީ
0

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިމްރާނާއި ވާދަކުރަން ކެރިދާނެތަ؟

މިހާތަނަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޕާޓީގެ ރައީސާއި ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލަން ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއްޔެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު، ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން ރަސްމީގޮތުން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ މިހާރުވެސް ޕާޓީގެ...

ސިއްހަތް
0

ޗައިނާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ކާމިޔާބީ އެންމެ 50.4 ޕަސެންޓް؟

އަންގާރަ ދުވަހު ބްރެޒިލްގެ ބުޓަންޓަން އިންސްޓިއުޓް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޗައިނާގެ ވެކްސިން ކާމިޔާބީ އެންމެ 50.4 އިންސައްތައެވެ. މިއީ އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އިދާރާ އިން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އެންމެ 0.4...

ވިޔަފާރި
0

އެމްޓީސީސީ: ރައްޔިތުންގެ ކުންފުނި ރައްޔިތުންގެ ޙިދުމަތުގައި ކާމިޔާބު 40 އަހަރު!

ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ދިވެހިރާއްޖެ، މިއަދު މިދެކޭ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ޅަފަތުގެ ދުވަސްވަރުގައި އުފެދިގެން އައި ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއަކީ ޢާއްމު ޙިއްސާދާރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ބ...