ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ

ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް ހެދުމާއި ގާތުގައި

ސްޕަލްއާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް 2-1 ން މޮޅުވި މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑާއެކު އޭނާ ވަނީ، ފިޔޮރެންޓީނާ އަށް ކުޅުނު އާޖެންޓީނާގެ ފޯވަޑް ގެބްރިއަލް ބަޓިސްޓޫޓާ އާއި ސަމްޕްޑޯރިއާގެ ފޯވަޑް ފަބިއޯ ކްއަލިރެޔާ ހެދި ރެކޯޑާ އެއްވަރު ކޮށްފަ އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ބާސްކެޓްބޯޅަ

ކޯބީގެ ހަނދާނުގައި ބާއްވާ ހާއްސަ އިވެންޓު މިއަދު ބާއްވަނީ

މަޝްހޫރު ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް ދަތުރުކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި، އޭނާއާއި ދަރިފުޅު މަރުވެފައި ވަނީ 26 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ކޯބީގެ ހަނދާންތައް އާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ލޮސްއެންޖަަލިސ...

އިތުރު ލިޔުން
ކްރިކެޓް

ސްޕެނިޝް ލީގަށް ފަހު ފޭސްބުކްގެ އަމާޒު ކްރިކެޓަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް ލައިވްކޮށް ހަމައެކަނި ގެނެސްދޭ ޕްލެޓްފޯމްކަމަށްވާ ފޭސްބުކުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) އިން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކްރިކެޓްގެ ހުރިހާ މުބާރާތްތަކެއްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ޑިޖިޓ...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

ކުއާޓާއަށް ކަސްޓަމްސް، އެމްޓީސީސީ، ސްޓެލްކޯ އަދި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޕީބީއޭ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި އެމްޓީސީސީ އާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ފުރުސަތުހޯދައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން