ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ

ހަޒާޑްގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ

ދާދިފަހުން ޗެލްސީ އިން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި އެޑެން ހަޒާޑް އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕްގައި ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ބާސްކެޓްބޯޅަ

ވޯރިއާސް ބަލިކޮށް ރެޕްޓާސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަށި ހޯދައިފި

އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގު (އެންބީއޭ) ފައިނަލްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގޯލްޑަން ސްޓޭޓް ވޯރިއާސް 114-110 އިން ބަލިކޮށް ޓޮރޮންޓޯ ރެޕްޓާސް އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ މުބާރާތުގެ ތަށި ހޯދައިފިއެވެ.

ކްރިކެޓް

ހަތާވީސް އަހަރަށް ފަހު އިންގްލެންޑް ފައިނަލަށް

އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑުން 27 އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އިންގްލެންޑުން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 8 ވިކެޓުންނެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން