ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ
0

ޕްރިމިއަރ ލީގު: ލިވަޕޫލް އަދި ޓޮޓެންހަމް މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓޮޓެންހަމްއިން ވަނީ ސައުތުހެމްޕްޓަންގެ މައްޗަށް 5-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރި ހޯދާފައެވެ. ލިވަޕޫލްއިން ވަނީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފައެވެ.

ބާސްކެޓްބޯޅަ
0

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ދެކޮޅަށް އެންބީއޭ

ވިސްކޮންސިން ސްޓޭޓްގައި ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޭކޮބް ބްލޭކްއަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ ފުލުހުންތަކެއް އޭނާ މަރާލުމާއި ގުޅިގެން ޓީމުތަކުން އަންނަނީ މެޗުތައް ކުޅެން ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ.

ކްރިކެޓް
0

ސްޕެނިޝް ލީގަށް ފަހު ފޭސްބުކްގެ އަމާޒު ކްރިކެޓަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް ލައިވްކޮށް ހަމައެކަނި ގެނެސްދޭ ޕްލެޓްފޯމްކަމަށްވާ ފޭސްބުކުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) އިން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކްރިކެޓްގެ ހުރިހާ މުބާރާތްތަކެއްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ޑިޖިޓ...

އެހެނިހެން