ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ

ޔުރޮޕާ ލީގު: ޔުނައިޓެޑާއި ސެލްޓިކް އަދި ސެވިއްޔާ ނޮކްއައުޓް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސެލްޓިކް އަދި ސެވިއްޔާ އެ މުބާރާތުގެ ނޮކްއައުޓް ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ބާސްކެޓްބޯޅަ
ކްރިކެޓް

ސްޕެނިޝް ލީގަށް ފަހު ފޭސްބުކްގެ އަމާޒު ކްރިކެޓަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް ލައިވްކޮށް ހަމައެކަނި ގެނެސްދޭ ޕްލެޓްފޯމްކަމަށްވާ ފޭސްބުކުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) އިން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކްރިކެޓްގެ ހުރިހާ މުބާރާތްތަކެއްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ޑިޖިޓ...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

އަކްޝޭ ކުމާރު އިންތިޒާމުކުރި ކޫޑޯ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއަށް ރަން ވަނަތަކެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްޙޫރު ފިލްމީތަރި އަކްޝޭ ކުމާރު އިންތިޒާމުކޮށް އިންޑިއާގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި ކޫޑޯ މުބާރާތުގައި "ކޫޑޯ މޯލްޑިވްސް" ގެ ހުނަރުވެރި 5 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެ ރާއްޖެއަށް ރަންވަނަތަކެއް ހޯދައިދީފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން