ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ

ނޯވިޗް އަތުން ސިޓީ ބަލިވުމުން ލިވަޕޫލަށް ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި މިފަހަރު އަލަށް ޕްރޮމޯޓުވީ ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމުން، ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ބާސްކެޓްބޯޅަ
ކްރިކެޓް

ޕާކިސްތާނުގެ ކްރިކެޓް ކޯޗަކަށް މިސްބާހު ހަމަޖައްސައިފި!

ޕާކިސްތާންގެ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ އައު ހެޑްކޯޗުގެ އިތުރުން ޗީފް ސެލެކްޓާގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ މިސްބާހުލް ހައްޤު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ނަޑާލް އަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް

މި ފަހަރުގެ ޔޫއެސް އޯޕަންގެ ފައިނަލްގައި ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު ރަޝިއާގެ ޑެނީލް މެޑްވެޑޭވްއާ ދެކޮޅަށް ދެއްކި މޮޅުކުޅުމާއެކު ފަސް ސެޓު ކުޅެގެން ސްޕެއިނުގެ ރަފައެލް ނަޑާލް ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން