ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި
0

އިރާގްގެ ބަގްދާދުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 32 މީހުން މަރުވެއްޖެ!

މި ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވެދާނެކަމަށް އިރާގްގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިއީ ޖެނުއަރީ 2018 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު އެއް ފަހަރާ ދެ ބޮން ބަގްދާދުގައި ގޮއްވާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޗައިނާ
ޔޫރަޕް
އެފްރިކާ
0

ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ހަތަރު ސަތޭކަ ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށްފި

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 9:40 އެހާކަށް ހާއިރުކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ނައިޖީރިއާގެ ރައީސް މުހައްމަދު ބުހާރީ ނިސްބަތްވާ ކަޓްސީނާ ސްޓޭޓްގައި ހިނގާދިޔަ މި ހާދިސާގައި ރަހީނުކޮށްފައިވަނީ ކިތައް ކުދިންކަމެއް އަދި ޔަގީނެއް ނޫނެވެ....

އޮސްޓްރޭލިއާ
ލެޓިން އެމެރިކާ
0

މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ބްރެޒިލްގައި ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

2 މިލިއަން ޑޯޒް މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު 100 މިލިއަން ޑޯޒް އެ ގައުމުގައި އުފައްދާނެކަމަށް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއޮންނަ ފޮއިކްރުޒް އިންސްޓްޓިއުޓްއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
0

ޑިމޮކްރަސީ ކުރި ހޯދައިފި: ބައިޑަން

އެގޮތުން، މިފަހަރުވެސް އެއްބައިވަންތަކަން ކުރި ހޯދައިފިކަމަށާއި މިއަދަކީ 'އެމެރިކާގެ ދުވަސް' ގޮތުގައި ބައިޑަން ސިފަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ޑިމޮކްރަސީގެ ނާޒުކު ކަމާއި މުހިންމު ކަން މިއަދު ވަޒަންކުރެވޭކަމަށްވެސް ބައިޑަން ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަބަދ...

އޭޝިއާ
އެހެނިހެން
އިންޑިއާ
0

ޓެޑްރޯސްގެ ޝުކުރު މޯދީއަށް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓެޑްރޯސް އަދެނޯމް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިގިރޭސި ވިލާތް
0

ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވަނީ، ކްލެރެންސް ހައުސް އިން މިއަދު ހެދުނު ނެރެނު ބަޔާނެއްގައެވެ. އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރުގެ ޗާލްސް އަކީ އިނގިރޭސި ތަޚުތާއި އެންމެ ގާތުގައިވާ ފަރާތެވެ. ރާނީ...

ސްރީލަންކާ