ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި
0

ސީރިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަވަހާރަވެއްޖެ

އޭނާ އަވަހާރަވިކަން އެ ގަައުމުގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީއިން ވަނީ ކަޝަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަވަހާރަވީ ކިހިނެއްކަމެއް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަލްޖަޒީރާ ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، 79 އަހަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ހިތުގެ...

ޗައިނާ
ޔޫރަޕް
އެފްރިކާ
0

މާލީގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ގައުމުގައި ލޭއޮހޮރުވުންތަކެއް ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވަން ބޭނުންނުވާތީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އޭނާ ވަނީ މި ބަޔާނުގައި އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާ
ލެޓިން އެމެރިކާ
0

މެކްސިކޯގައި ނޫސްވެރިޔަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

އޭނާ މަރާލާފައިވަނީ އިގުއާލާ ސިޓީގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފުކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ރެސްޓޯރަންޓަށް ގަދަކަމުން ވަދެގަތް ހަތިޔާރު އެޅި ބަޔެކެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އޭޝިއާ
އެހެނިހެން
އިންޑިއާ
އިގިރޭސި ވިލާތް
0

ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވަނީ، ކްލެރެންސް ހައުސް އިން މިއަދު ހެދުނު ނެރެނު ބަޔާނެއްގައެވެ. އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރުގެ ޗާލްސް އަކީ އިނގިރޭސި ތަޚުތާއި އެންމެ ގާތުގައިވާ ފަރާތެވެ. ރާނީ...

ސްރީލަންކާ