ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި
0

އިސްރާއީލުން އަނެއްކާ ވެސް ގައްޒާއަށް ހަމަލާ ދޭން ފަށައިފި

ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުން ވަނީ 15 ރޮކެޓުގެ ހަމަލާ ދީފައެވެ. ހަމަލާތަކުގެ ރައްދެއްގެ ގޮތުން އިސްރާއީލް އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ވައިގެ މަގުން 10 ބޮމުގެ ހަމަލާ ދީފައެވެ.

ޗައިނާ
ޔޫރަޕް
0

އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

މި އެއްބަސްވަމާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖީޑީޕީއަށް އަންނާނީ އެންމެ 0.07 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އެފްރިކާ
0

މާލީގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ގައުމުގައި ލޭއޮހޮރުވުންތަކެއް ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވަން ބޭނުންނުވާތީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އޭނާ ވަނީ މި ބަޔާނުގައި އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާ
ލެޓިން އެމެރިކާ
0

މެކްސިކޯގައި ނޫސްވެރިޔަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

އޭނާ މަރާލާފައިވަނީ އިގުއާލާ ސިޓީގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފުކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ރެސްޓޯރަންޓަށް ގަދަކަމުން ވަދެގަތް ހަތިޔާރު އެޅި ބަޔެކެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
0

އެމެރިކާގެ ސުޕްރޯމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު އަވަހާރަވެއްޖެ

އުމުރުފުޅުން 87 އަހަރުގައި ގިންސްބަރގް އަވަހާރަވީ ކެންސަރު ބަލީގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ. ގިންސްބަރގް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ވައިޓް ހައުސް އަދި ސުޕްރޯމް ކޯޓުގެ ދިދަ ބައި ދަނޑިއަށް ތިރިކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭޝިއާ
0

ތައިލެންޑްގެ ރަސްކަމާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަނީ

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ ރަސްކަން ބަދަލުކޮށް ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށްވެސް ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރިފޯމްކުރުމަށްވެސް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެހެނިހެން
0

ކޮވިޑް 19: ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ގެންދަން 8000 ޖަމްބޯ ޖެޓް ބޭނުންވާނެ

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޮއިންގ 747 މަރުކާގެ 8000 މަތިންދާ ބޯޓު ބޭނުންވާނެއެވެ.

އިންޑިއާ
0

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރުޖީ އަވަހާރަވެއްޖެ

އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވިކަން ހާމަކުރެއްވި ދަރިކަލުން އަބިޖިތު މުކަރުޖީއެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ އާރުއާރު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

އިގިރޭސި ވިލާތް
0

ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވަނީ، ކްލެރެންސް ހައުސް އިން މިއަދު ހެދުނު ނެރެނު ބަޔާނެއްގައެވެ. އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރުގެ ޗާލްސް އަކީ އިނގިރޭސި ތަޚުތާއި އެންމެ ގާތުގައިވާ ފަރާތެވެ. ރާނީ...

ސްރީލަންކާ