ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި

އީރާގުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް

ފަސް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް އިރާޤުގެ ތާޖީގައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ރޭގަ ވަނީ ދީފަ ކަމަށް ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ. މި ރޮކެޓް ހަމަލާތައް ދިނީ ކޮން ބައެއް ކަން ސާފުނުވާއިރު، ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މ...

އިތުރު ލިޔުން
ޗައިނާ

ޗައިނާގެ ސިންކްހޯލަކަށް ބަހެއް ދަމައިގަނެ 6 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ މަގެއްގައި އުފެދުނު ބޮޑު ވަޅުގަނޑަކަށް ޕަސިންޖަ ބަހެއް ދަމައިގަނެ ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭރުގައި އުފެދުނު ވަޅުގަނޑުގެ ބޮޑުމިނުގައި 860 އަކަ ފޫޓު ހުރި އިރު، ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ޝިނިންގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި މިހާދިސާގައި ގެ...

އިތުރު ލިޔުން
ޔޫރަޕް

ނީލަމުގައި ހިޓިލަރުގެ އަންހެނުންގެ ޖަންގިޔާ 4،600 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި އެތައް މިލިއަން މީހުންނެއްގެ މަރުގެ ފަހަތުގައިވާ ޖަރުމަނުގެ އެޑޮލްފް ހިޓިލަރުގެ އަންހެނުން އެވަރ ބްރައުންގެ ޖަންގިޔަލެއް ނީލަމުގައި 4،300 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ( 66،306) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެފްރިކާ
އޮސްޓްރޭލިއާ
ލެޓިން އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ވަޖީނިއާގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ވަޖީނިއާގައި އިރުދެކުނު އައްސޭރީގައި އޮންނަ ވާޖިނިއާ ބީޗް ސިޓީގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 12 މީހުން މަރުވެ، 6 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ

ޓްރަމްޕް މަޤާމުން ދުރުކުރަން ކޮންގްރެސްއިން ފާސްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދުރުކުރަން ކޮންގްރެސްގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ނަމަވެސް މި ނިންމުމަށް އަމަލީ ސިފައެއް އަންނާނީ ނުވަތަ ޓްރަމްޕަށް ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު ގެއްލޭނީ ސެނެޓުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުންނ...

އިތުރު ލިޔުން
އޭޝިއާ
އެހެނިހެން

ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ ރާނީއަކަށް ޒޮޒިބިނީ

މިއަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމަށް މިސް ސައުތު އެފްރިކާ, ޒޮޒިބިނީ ޓުންޒީ ހޮވިއްޖެއެވެ. ސުވިމް ސޫޓް ރައުންޑާއި އީވްނިން ގައުން ރައުންޑާއި އިޖުތިމާއީ ސުވާލުތަކާއި މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު ހައްގުވާކަން ސާބިތުކުރަން ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތުން ޒޮޒިބިނީ އަށް މ...

އިތުރު ލިޔުން
އިންޑިއާ
އިގިރޭސި ވިލާތް

ރާނީ އެލިޒަބަތު އަހަރެންނާއިއެކު ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު މަޖާ ނުކުރާ ވަރަށް މަޖާކުރި:ޑޮނަލާޑް ޓްރަމްޕް

ފާއިތުވި 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިިޒަބެތް ވަނީ އެކި ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ނުފޫޒް ގަދަ ލީޑަރުންނާއި ވެސް ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެތަކެއް ބޮޑެތި ހަފްލާތަކަށާއި ރަސްމިއްޔާތު ތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ.

ސްރީލަންކާ

ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލަތަކާ އައިއެސްއާ ގުޅުމެއް ނެތް: ސީއައިޑީ

މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ތައުހީދު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ ހަރުކަށި ފިކުރު ގެންގުޅޭ އައިއެސްއާއި ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ތަހުގީގު ޓީމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން