ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި

ރޮނާލްޑޯ، ފަލަސްތީން ކުދިންނަށް 1.5 މިލިއަން ޔޫރޯ ހަދިޔާކޮށްފި

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ކުދިން ރޯދަ ވީއްލުމަށް 1.5 ޔޫރޯ (1.68 އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޗައިނާ

ޗައިނާއަށް 6.0 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ހުޅަނދު ދެކުނުގެ ޔިބިން ސިޓީއަށް 6.0 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ބިންހުލެމެއް އައިސް، 12 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫރަޕް

ގެއްލުނު ފްރާންސްގެ ސަބްމެރިން 51 އަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ

ފަންސާސް ދެ ފަޅުވެރިންނާ އެކު މީގެ 51 އަހަރު ކުރީން ގެއްލުނު ފްރާންސްގެ މިލިޓަރީ ސަބްމެރިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެފްރިކާ

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް، ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ސިރިލް ރަމަފޯސާ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އޮސްޓްރޭލިއާ
ލެޓިން އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ވަޖީނިއާގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ވަޖީނިއާގައި އިރުދެކުނު އައްސޭރީގައި އޮންނަ ވާޖިނިއާ ބީޗް ސިޓީގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 12 މީހުން މަރުވެ، 6 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އޭޝިއާ
އެހެނިހެން
އިންޑިއާ
އިގިރޭސި ވިލާތް

ރާނީ އެލިޒަބަތު އަހަރެންނާއިއެކު ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު މަޖާ ނުކުރާ ވަރަށް މަޖާކުރި:ޑޮނަލާޑް ޓްރަމްޕް

ފާއިތުވި 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިިޒަބެތް ވަނީ އެކި ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ނުފޫޒް ގަދަ ލީޑަރުންނާއި ވެސް ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެތަކެއް ބޮޑެތި ހަފްލާތަކަށާއި ރަސްމިއްޔާތު ތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ.

ސްރީލަންކާ