ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިރާނުން ކޮންމެ 10 މިނެޓަކުން އެކަކު މަރުވޭ

ކޮވިޑްް19 ގެ ސަބަބުން ކޮންމެ 10 މިނެޓަކުން މީހަކު މަރުވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން. ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ. އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ކިއާނުޝް ޖަހާންޕުރް ހަމަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެ އިރުތެރޭގައި 50 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖ...

އިތުރު ލިޔުން
ޗައިނާ

މެލޭރިއާއަށް ބޭނުންކުރި ބޭހަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއް

މެލޭރިއާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ކުރީގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހެއްކަމަށްވާ ކްލޮރޮކުއިން އިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ފަރުވާކުރަން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފިއެވެ

އިތުރު ލިޔުން
ޔޫރަޕް

ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތް ހުރި ކުއްޖަކަށް އައިބްރޫފަން ދިނުމުން ހާލު ގޯސްވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތް ތަކެއް ހުރި އުމުރުން 4 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އައިބްރޫފަން ދިނިމުން ހާލު ގޯސް ވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެފްރިކާ

ކެމަރޫންގައި ދިން ޙަމަލާގައި 14 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭކަމަށް އދ. އިން ހާމަކޮށްފި.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު، ހަތިޔާރު އެޅިސިފައިން ދިން މި ޙަމަލާގައި މަރުވި 32 މީހުންގެ ތެރޭގައި 14 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭކަމަށް އދ. އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކެމަރޫންގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި އޮންނަ ތަންބޫގައި ދެވުނު މި ޙަމަލާގައި، ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ސީދާ ޢަދަދު ނޭނގުނު...

އިތުރު ލިޔުން
އޮސްޓްރޭލިއާ
ލެޓިން އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ވަޖީނިއާގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ވަޖީނިއާގައި އިރުދެކުނު އައްސޭރީގައި އޮންނަ ވާޖިނިއާ ބީޗް ސިޓީގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 12 މީހުން މަރުވެ، 6 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އޭޝިއާ

ސްރީލަންކާގައި އިޢްލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި.

މިއަދު ހެދުނު 06:00 އިން ފެށިގެން މުޅި ސްރީލަންކާގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރުގެ މުއްތަދު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ފުރަތަމަ މި އަމުރު ނެރުނީ މި އަންނަ ހޯމަދުވަހުގެ 06:00 އާއި ހަމައަށެވެ. ސަރުކާރުން ދާދި ދެންމެ އިޢުލާން ކުރި...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

ޕްރިންސް އެލްބަރޓް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

މޮނާކޯގެ ޕްރިންސް އެލްބަރޓް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް މޮނާކޯގެ ގަނޑުވަރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އިންޑިއާ

އިންޑިއާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ވިސާއެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި!

އިންޑިއާގެ ވަޒީރުންގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން، އިންޑިއާ އިން ވެސް ވިސާ ދިނުން މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އިގިރޭސި ވިލާތް

ޔޫ.ކޭ ލޮކްޑައުންގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް – މަގުތައް އޮތީ ހުސްކޮށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި، ބާރތަކާއި، ސިނަމާތަކާއި ޖިމްތަކުގެ އިތުރުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް މީހުންއެއްވާ ހުރިހާތަނެއް ބަންދުކޮށްފައިވުމުން މިއަދު ހެދުނުވީއިރު އެޤައުމުގެ ހުރިހާ މަގުތަކެއްވަނީ އަމާންވެފައެވެ. ކުރިން ބައިބޯކޮށް އޮތްމައިދާން...

އިތުރު ލިޔުން
ސްރީލަންކާ

ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލަތަކާ އައިއެސްއާ ގުޅުމެއް ނެތް: ސީއައިޑީ

މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ތައުހީދު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ ހަރުކަށި ފިކުރު ގެންގުޅޭ އައިއެސްއާއި ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ތަހުގީގު ޓީމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން