ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި

ރޮނާލްޑޯ، ފަލަސްތީން ކުދިންނަށް 1.5 މިލިއަން ޔޫރޯ ހަދިޔާކޮށްފި

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ކުދިން ރޯދަ ވީއްލުމަށް 1.5 ޔޫރޯ (1.68 އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޗައިނާ

ޗައިނާގައި އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ހައްޔަރުގައި: ދުނިޔެ އޮތީ ހަނު

މިކަމުގައި އެންމެ ހިތާމަހުރި ކަމަކީ އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން އިންވެސް މިކަމަށް ހިތްވަރުދިން ކަމެވެ. އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން އިން ބުނީ މުސްލިމުން މި ކޭމްޕްތަކުގައި ބަހައްޓަނީ މުސްލިމުންނަށް އަޅައިލުން ދިނުމަށާއި އެ ގައުމުގެ ސެކިއުރިޓީއަ...

ޔޫރަޕް

މޮރޮކޯ ޒުވާނަކު ނަމާދަށް ދަނިކޮށް ވަޅިޖަހައި މަރާލައިފި

މޮރޮކޯގައި އަށާރަ އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކު ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:00 ހާއިރު މިސްކިތަށް ދިޔަމަގުމަތީގައި، އޭނާގެ ގަޔަށް ވަޅިޖަހައި ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެފްރިކާ
އޮސްޓްރޭލިއާ

"ބުރުގާ އަޅާ އަންހެނުންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައަށް ޤާނޫނީ ހައްލެއް ހޯދާނަން"

ނިއުޒީލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖެސިންޑާ އާޑެން ވަނީ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ބުރުގާ އަޅާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ނިކުމެވަޑައިގަނެ، އަނެއްކާވެސް ޢާންމުގެ ހިތްތަކުގައި ގަދަރުވެރި މަގާމެއް ހޯދާފައެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ

ފްލޯރިޑާގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ކްލާސްރޫމްގައި ބަޑި ގެންގުޅެވުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއްކަމަށްވާ، ފްލޯރިޑާގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި ބަޑިގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބިލެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފާސްކުރުމުން، ކްލާސްރޫމްތަކުގައި ބަޑިގެންގުޅުން ހުއްދަވެގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނަން ފަށައިފިއެ...

އިތުރު ލިޔުން
އޭޝިއާ

ޕާކިސްތާނުގެ ހޮޓަލަކަށް ހަމަލާދީ ފަސް މީހަކު މަރައިލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ޤްވޭޑަރގެ ޕޯޓް ސިޓީގައި ހުންނަ މަޝްހޫރު ފައިވް ސްޓަރ ހޮޓަލެއް ކަމަށްވާ، ޕާރލް ކޮންޓިނެންޓަލް ހޮޓަލްއަށް ނިރުބަވެރި ހަމަލާތަކެއްދީ 5 މީހުން މަރައިލައިފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ މިލިޓަރީއިން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

ނިއުޒީލޭންޑްގެ މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން މީހާގެ މައްޗަށް ޓެރެރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލަން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ 15 ވަ ދުވަހުގައި ނިއުޒީލޭންޑްގެ ކްރައިސްޗާޗްގެ މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދީ 51 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލި މީހެއްކަމަށްވާ، ބްރެންޓަން ޓެރެންޓް މައްޗަށް ޓެރެރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށްފައިވާކަމަށް ނިއުޒީލޭންޑްގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އިންޑިއާ

އިންޑިއާގައި ވެހިކަލްއެއް ގޮއްވާލައި 15 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަހާރާޝްތްރާތާގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ގަޖިރޯލީގައި ދުއްވަމުން ދިޔަ ފުލުހުންގެ ވެހިއްކަލެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން އެ ވެހިކަލްގައި ތިބި 15 ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސިފައިން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އިގިރޭސި ވިލާތް

މޭގަން އާއި ހެރީގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔާ ނަން ހާމަކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޝާހީ އާއިލާއަށް އިއްޔެ ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަން މާކަލްގެ ފަރާތުން ލިބުނު ފިރިހެން ދަރިފުޅު ފުރަތަަމަ ފަހަރަށް މީޑިއާއަށް ދައްކާލައި، ދަރިފުޅަށް ކިޔާނެ ނަން ޢާންމުންނަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސްރީލަންކާ