ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި

ރޮނާލްޑޯ، ފަލަސްތީން ކުދިންނަށް 1.5 މިލިއަން ޔޫރޯ ހަދިޔާކޮށްފި

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ކުދިން ރޯދަ ވީއްލުމަށް 1.5 ޔޫރޯ (1.68 އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޗައިނާ

ޗައިނާއަށް 6.0 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ހުޅަނދު ދެކުނުގެ ޔިބިން ސިޓީއަށް 6.0 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ބިންހުލެމެއް އައިސް، 12 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫރަޕް
އެފްރިކާ

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް، ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ސިރިލް ރަމަފޯސާ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އޮސްޓްރޭލިއާ
ލެޓިން އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ވަޖީނިއާގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ވަޖީނިއާގައި އިރުދެކުނު އައްސޭރީގައި އޮންނަ ވާޖިނިއާ ބީޗް ސިޓީގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 12 މީހުން މަރުވެ، 6 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ

ފްލޯރިޑާގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ކްލާސްރޫމްގައި ބަޑި ގެންގުޅެވުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއްކަމަށްވާ، ފްލޯރިޑާގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި ބަޑިގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބިލެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފާސްކުރުމުން، ކްލާސްރޫމްތަކުގައި ބަޑިގެންގުޅުން ހުއްދަވެގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނަން ފަށައިފިއެ...

އިތުރު ލިޔުން
އޭޝިއާ

އިޒްރޭލްގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަލިފާން ރޯވެ، ރެޑް އެލާރޓް ނެރެފި

އިއްޔައިން ފެށިގެން އިޒްރޭލުގެ ބައެއް ސަަރަހައްދުތަކުގައި ރޯވި، އަލިފާންގަނޑު އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ފެތުރެމުން އަންނާތީއަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ފަރާތްތައް ކުއްލި ހާލަތައް ގެނެސް ރެޑް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

ހަތްދިހަ މިލިއަން އަހަރުވެފައިވާ ޖަނަވާރެއްގެ ފޮސިލް ފެނިއްޖެ

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮގުން ދުނިޔެ ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތައް ދަނީ ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް އިތުތުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސައިންސްގެ ރޮގުން މާހިރުން މިވަނީ އަނެއްކާވެސް އައު ހަރަފަތެއް ގިރާކޮށްފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އިންޑިއާ
އިގިރޭސި ވިލާތް

ރާނީ އެލިޒަބަތު އަހަރެންނާއިއެކު ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު މަޖާ ނުކުރާ ވަރަށް މަޖާކުރި:ޑޮނަލާޑް ޓްރަމްޕް

ފާއިތުވި 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިިޒަބެތް ވަނީ އެކި ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ނުފޫޒް ގަދަ ލީޑަރުންނާއި ވެސް ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެތަކެއް ބޮޑެތި ހަފްލާތަކަށާއި ރަސްމިއްޔާތު ތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ.

ސްރީލަންކާ